SC Avogados

Servizos xurídicos integrais para particulares e PEME

Lourdes Ignacio

Lourdes Ignacio Ponce, licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e avogado pertencente ó Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Pontevedra dende o ano 2008 co número 2976 de colexiado.