986 86 59 90

Quen somos

En SC Avogados entendemos a avogacía como un servizo clave na sociedade actual, pois todas as nosas relacións cos demais, tanto a nivel particular como profesional están directamente relacionadas co mundo do dereito e teñen efectos legais. Por iso, consideramos o asesoramento como unha das nosas funcións fundamentais; tanto para evitar futuros conflitos, como para xestionar do xeito máis adecuados as cuestión ás que debamos enfrontarnos no día a día. E cando chegamos tarde é o procedemento xudicial non é evitable, vivimos co cliente ese proceso dun xeito personalizado.

Socios

Mª Salomé Cancela Romero

Avogada (por devoción) exercente por conta propia dende 1995. Adscrita á quenda de oficio do ICA Pontevedra dende 1999, por entender a xustiza gratuíta como contribución a materializar o dereito de todos os cidadáns a unha tutela xudicial efectiva; con especial atención á asistencia a vítimas de violencia de xénero.
Ampla experiencia nas áreas de actuación referidas; en particular ás áreas de dereito penal e laboral. En continua formación.

Titulación

Licenciada en dereito (Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca).

Colexiada

2035 ICA Pontevedra

Outras titulacións

– Administradora Concursal
– Mediadora de Familia (Xunta de Galicia, ICA Pontevedra)
– Mediadora en especialidades civil, mercantil e familiar (Rexistro de Mediadores e Institución de Mediación do Ministerio de Xustiza).

Lourdes Ignacio Ponce

Avogada exercente por conta propio dende o ano 2008 no despacho SC Avogados onde desenvolveu a súa carreira profesional. Conta con ampla experiencia nas áreas de dereito civil, laboral, penal e administrativo (en especial, na área de estranxeiría). De igual xeito, exerce como avogada nas listas da quenda de oficio do ICA Pontevedra dende o ano 2011 nas especialidades de dereito civil, penal, administrativo e penal.
O seu obxetivo profesional é prestar un servizo de calidade, asumindo con responsabilidade e ética profesional todos os asuntos que se lle encomendan.

Titulación

Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela

Colexiada

2976 ICA Pontevedra

O despacho

SC Avogados é un despacho profesional orientado principalmente a particulares e pequena e mediana empresa. Prestamos á nosa clientela un servizo integral, dende o asesoramento previo ata a defensa ante xulgados e tribunais, e calquera administración ou organismo público ou privado.
Para iso, contamos non só cos recursos propios do despacho senón tamén coa colaboración de profesionais de outros ámbitos cando así o require o problema ou conflito cuxa resolución nos é encargada.
A sede física do despacho está en Pontevedra (Galicia), pero a tecnoloxía actual permítenos atender a clientes de calquera lugar. Ademais, temos dispoñibilidade para desprazarnos persoalmente tanto dentro como fóra de Galicia cando os intereses do cliente así o requiran.

Gagos de Mendoza, 2 – 5º Oficinas 1-2, 36001 Pontevedra, Galicia

+34 986 865 990