986 86 59 90

O teu despacho de avogados en Pontevedra

A nosa filosofía

Acompañamos aos nosos clientes na xestión das cuestións xurídicas ás que deban enfrontarse, tratando de conseguir a mellor solución posible para os seus intereses.

A nosa misión

SC Avogados é un despacho de avogados de Pontevedra cidade no que prestamos servizos de asesoramento xurídico e intervención en procedementos xudiciais.

Áreas de actuación

Administrativo

Axudamos aos nosos clientes nas súas relacións coa Administración (local, autonómica ou estatal) en todo tipo de procedementos.

Civil

Asesoramento e defensa xurídica en todo o relativo ás relacións personais e patrimonais entre as persoa,s físicas ou xurídicas.

Mercantil e societario

Atención a autónomos e pequenos e medianos empresarios en todo o relativo aos actos de comercio.

Laboral

Ocupámonos de todo o relativo ás relacións de traballo, tanto dende o punto de vista da empresa como do traballador.

Penal

Acompañamos á vítima dende que quere presentar unha denuncia; e as persoas investigadas dende que se inician actuacións na súa contra.

Seguridade Social

Tramitación de todo tipo de prestacións (estatales ou autonómicas) en fase administrativa ou xudicial.

O noso obxectivo

Para a cidadanía en xeral, todo o relacionado co mundo do dereito e da administración de xustiza é de difícil comprensión. Aspiramos a que os nosos clientes comprendan cada un dos procedementos que deban seguir, e os pasos dos mesmos, de xeito que poidan sentirse tranquilos, seguros e confiados.

Avogados

Salomé Cancela Romero

Avogada (por devoción), exercente por conta propia dende 1995

Lourdes Ignacio Ponce

Avogada exercente por conta propio dende o ano 2008.

Gagos de Mendoza, 2 – 5º Oficinas 1-2, 36001 Pontevedra, Galicia

+34 986 865 990