986 86 59 90
Que pasa coa Plusvalía Municipal?

Que pasa coa Plusvalía Municipal?

O imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, máis comunmente coñecido como imposto de Plusvalía Municipal, é un tributo directo que e paga en todos os concellos do territorio nacional cando se vende, dona ou herda un inmoble. Este imposto ven...