SC Avogados

Servizos xurídicos integrais para particulares e PEME

Penal

Dereito Penal

Intervención en procedementos penais de todo tipo: (delitos ou faltas) dende a primeira declaración policial ou xudicial, exercitando tanto a defensa como a acusación particular:

  • redacción de denuncias e querelas.
  • participación activa na fase de instrución penal.
  • intervención en procesos derivados da lei de responsabilidade penal do menor.