SC Avogados

Servizos xurídicos integrais para particulares e PEME

Administrativo

Dereito contencioso-administrativo

Intervención en todo tipo de procedementos tanto en vía administrativa como xudicial:

  • expropiacións
  • procedementos sancionadores
  • estranxeiría
  • reclamacións patrimoniais á administración
  • cuestións de urbanismo