SC Avogados

Servizos xurídicos integrais para particulares e PEME

Servizos

Dende SC Avogados tratamos de prestarlle un asesoramento xurídico integral, sen apartarnos do concepto clásico da avogacía, intentando chegar a todos os eidos do dereito, utilizando os medios propios deste despacho ou en colaboración con outros profesionais.