SC Avogados

Servizos xurídicos integrais para particulares e PEME

Nota legal

SC Avogados, despacho profesional dirixido por Mª Salomé Cancela Romero, N.I.F. 35.303.302-W, licenciada en Dereito pola Universidad de Salamanca e colexiado nº 2.035 do Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Pontevedra. SC Avogados desenvolve unha actividade profesional regulada polo Estatuto Xeral e Código Deontolóxico da Avogacía Española e polas normas profesionais do Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra. Acóllese en materia de honorarios profesionais aos criterios orientadores do devandito órgano colexial.

Polo que ao contido se refire, esta páxina publicase baixo unha licencia Creative Commons, coas seguintes condicións: Non se permite o uso comercial da obra orixinal nin das posibles obras derivadas, a distribución das cales debe facerse cunha licencia igual á que regula a obra orixinal, e citando sempre a SC Avogados como autor.