SC Avogados

Servizos xurídicos integrais para particulares e PEME

Querido Lexnet: como que “contigo no, bicho”?

Querido Lexnet:

Xusto onte lin unha nova na que o titular do Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, falaba da obligatoriedade de que os operadores xurídicos se relacionasen coa administración de xustiza de maneira electrónica a partires do 1 de xaneiro do 2016; e xa podes supoñer a miña reacción, pois non é a primeira vez que che fago saber dun xeito ou outro, meu ben querido Lexnet, as eivas que eu vou atopando no funcionamento do sistema. Así que imaxina como me sentín despois do que me pasou esta mañá no xulgado: este tipo está a rirse de min!, pensei.

A cousa foi tal que así: mentres acompañaba a un cliente ao xulgado para que outorgase un poder ao meu favor, mantiven coa funcionaria que me atendía unha conversa máis ou menos como a que segue:

-o teu enderezo, para notificacións?.

-estou de alta en #Lexnet -contesto mentres sorrío.

-ai, non, contigo #Lexnet, non -di a funcionaria, mentres mira á súa compañeira que levanta a cabeza do que está a facer, mira para a colega, e despois para min, á vez que move a cabeza de esquerda a dereita.

-como que non? -digo eu-. Se xa levo tempo de alta e presentando escritos.

– si, xa nos teñen chegado escritos teus -contesta ela-, pero cada vez que queremos facer algunha notificación nun procedemento vía Lexnet no que ti apareces, esta é rexeitada, así que temos que eliminarte da comunicación para poder mandala ao Fogasa, por exemplo, telematicamente, e a ti enviámoscha por correo ordinario.

-non entendo nada, noutros xulgados están a notificarme sen problemas dese xeito.

-ah, pois será noutros que van máis adiantados.

-como máis adiantados? Eu estou a falar doutros xulgados de aquí, de Pontevedra.

-pois non che sei -puxo fin ela á conversa-. A nós é o que nos pasa.

E de repente, sentinme como o rapaz do vídeo, si, aquel do contigo no, bicho!.

2_Contigo_no_ Bicho!Iso si, cando de volta ao despacho me enterei das novas declaracións do Ministro, xa quedei máis tranquila. Ou non?

Querido Lexnet: por qué tardan tanto as aceptacións dos escritos presentados?

Querido Lexnet:

Non sei como dicirche isto sen que te anoxes, pero non podemos seguir así! Ben sabes que eu apostei dende o principio pola nosa relación, pero ti non pareces precisar o mesmo, e cada vez que quero ir un paso máis aló, atópome con novas trabas e problemas pola túa parte.

O de hoxe non é novo. De feito, a vez anterior que me pasou algo semellante cheguei a falar directamente cos responsables de RedAbogacía, que me dixeron que o problema debérase a que entrara ao sistema pola plataforma do Ministerio de Justicia e non pola deles. Pero agora que fago como din, as cousas seguen sen ir ben. Ou, polo menos, así o sinto eu.

Si, sei que son unha rosmona; non che falta razón niso. Pero tes que tratar de entenderme ti a min. Resulta que o 28 de abril (pola tarde) presentei un escrito utilizando a túa plataforma; presentación correcta, como o acreditaba o xustificante xerado. Pois ben: ao día seguinte pola mañá, ao redor das 10:30, o escrito aínda seguía pendente de aceptación ou rexeitamento no sistema:

lexnet_pendiente_aceptacion_1

E pareceume raro, porque a persoa coa que falei a vez anterior informoume que o Ministerio de Justicia só actualizaba os datos cada seis horas, ou algo así. Non lembro moi ben cal era a causa de que non houbera confirmación automática, dígoche a verdade.

Entón pensei que igual eran horas hábiles. Así que como presentara o escrito ás 19:34 do 28 de abril, deixei transcorrer o tempo para ver se por fin me atopaba o meu escrito tramitado. Pero o tempo pasaba e todo seguía igual:

lexnet_pendiente_aceptacion_2

A ti todo isto parecerache unha parvada Lexnet, xa o sei. Pero mentres o sistema acepta ou non os escritos, os prazos seguen correndo, non se interrompen. Así que imaxina a situación: escrito no limbo durante case 20 horas sen que o profesional que o presentou saiba se está todo ben ou non. Se hai calquera problema, como llelo explico eu despois ao cliente? Como lle fago entender que eu presenteino en prazo pero que non foi admitido, e tardei case un día en sabelo? Non o vai entender, e eu, sinceramente, tampouco sabería como explicárllelo.

Pero centrándomos: estamos cun escrito presentado o 28 de abril, e que ás 13:34 horas do día seguinte non aparece admitido. Esa tarde non puiden pasar polo despacho, pero o día 30 o primeiro que fixen, como podes imaxinar, foi ver como andaba a cousa. E atópome con que si, con que o meu escrito foi aceptado… o 29 DE ABRIL ÁS 9:16 HORAS.

lexnet_aceptacion

E entón si que non entendo nada! Porque o día 29, despois desa hora, eu entrei dúas veces no sistema e a aceptación non aparecía. A ti paréceche normal, Lexnet? O escrito estaba aceptado, e xa non tiven que preocuparme de nada máis. Pero… e se non fose así? Se o escrito fora rexeitado, e eu non tivera tempo de sabelo dentro do prazo para presentado de novo? Que fago entón? Cómo soluciono eu o meu problema?

Ti dirás o que queiras, pero eu penso que isto ten que cambiar. Que a aceptación ou rexeitación dos escritos ten que ser automática para que, en caso de que haxa que emendar algo, nos dea tempo aos profesionais a facelo dentro de prazo. Non sei como o ves, pero algo teremos que facer para evitar estes desaxustes, non che parece?

 

A subida das taxas xudiciais

O outro día, tomando un café, preguntábame unha compañeira afiliada ao PP que pensaba da proposta de Alberto Ruíz Gallardón, actual ministro de xustiza, para xeneralizar as taxas xudiciais.

E digo xeneralizar, porque as taxas xudiciais xa existen, se ben na actualidade tan só se pagan por persoas xurídicas cunha determinada facturación (superior a oito millóns de euros), e nas xurisdicións civil e contencioso-administrativa.

Pero o que ao parecer agora se pretende é:

  • unha importante subida nas contías actuais, superior nalgúns supostos ao cento por cento.
  • unha ampliación dos suxeitos obrigados ao pago, que incluiría as persoas físicas; e deixaría sen efecto ao meu entender a limitación económica para as xurídicas.
  • a inclusión da segunda instancia da xurisdición social.

Haberá que esperar á aprobación do texto definitivo, pero polo de agora, a miña impresión non pode ser positiva, pois coma sempre, os máis prexudicados serán os que menos recursos económicos teñen, co que se está limitando o dereito constitucional a unha tutela xudicial efectiva que ven recoñecido no artigo 24.1 da Constitución.

Asemade, non podemos esquecer que dende o 2009, e salvo na xurisdición penal, os litigantes xa están obrigados ao pago de depósitos para recurrir, que quero pensar quedarán sen efecto coa modificación das taxas xudiciias.

Sobre que a razón de ser desta modificación sexa ao financiamento da xustiza gratuíta, xa se manifestou Carlos Carnicer, Presidente do Consello Xeral da Avogacía Española.

 

Demanda e denuncia non son o mesmo

Aínda que poida parecelo xa que a miúdo se usan indistintamente, demanda e denuncia non son a mesma cousa.

Así, a demanda é o escrito polo cal a parte actora (demandante) formula as súas pretensións ante os órganos da xurisdición civil (artigo 399 da Lei de Axuizamento Civil, por exemplo), contencioso-administrativa (artigo 52 da Lei da xurisdición contencioso-administrativa) ou laboral (artigo 80 da lei reguladora do seu procedemento).

Mais a denuncia sempre é penal (Título I do Libro II da lei de Axuizamento Criminal).

Imaxe: http://manuelgross.bligoo.com

– Léoche os teus dereitos?

– Léoche os teus dereitos?

– E logo non os sabes de memoria?matalobos

Isto, ou algo parecido, forma parte dun diálogo do capítulo de onte da serie Matalobos, que emiten na TVG.

Para os que non coñezades a trama, dicir que xira ao redor dunha familia de narcotraficantes e da loita da garda civil para acabar con eles, de aí que sexan frecuentes as escenas relacionadas con xuízos ou detencións. E neses casos, boto moito de menos unha maior seriedade ao tratar esas cuestións. Si, xa sei que é ficción, pero o meu é deformación profesional.

Pero onte, con este pequeno diálogo, reconcilieime cos seus guionistas.