986 86 59 90
SC Avogados Comezo

O teu despacho de avogados en Pontevedra

A nosa filosofía

Acompañamos aos nosos clientes na xestión das cuestións xurídicas ás que deban enfrontarse, tratando de conseguir a mellor solución posible para os seus intereses.

A nosa misión

SC Avogados é un despacho de avogados de Pontevedra cidade no que prestamos servizos de asesoramento xurídico e intervención en procedementos xudiciais.

Áreas de actuación

SC Avogados Comezo
SC Avogados Comezo

Administrativo

Axudamos aos nosos clientes nas súas relacións coa Administración (local, autonómica ou estatal) en todo tipo de procedementos.

Civil

Asesoramento e defensa xurídica en todo o relativo ás relacións personais e patrimonais entre as persoa,s físicas ou xurídicas.

SC Avogados Comezo
SC Avogados Comezo

Mercantil e societario

Atención a autónomos e pequenos e medianos empresarios en todo o relativo aos actos de comercio.

Laboral

Ocupámonos de todo o relativo ás relacións de traballo, tanto dende o punto de vista da empresa como do traballador.

Penal

Acompañamos á vítima dende que quere presentar unha denuncia; e as persoas investigadas dende que se inician actuacións na súa contra.

Seguridade Social

Tramitación de todo tipo de prestacións (estatales ou autonómicas) en fase administrativa ou xudicial.

O noso obxectivo

Para a cidadanía en xeral, todo o relacionado co mundo do dereito e da administración de xustiza é de difícil comprensión. Aspiramos a que os nosos clientes comprendan cada un dos procedementos que deban seguir, e os pasos dos mesmos, de xeito que poidan sentirse tranquilos, seguros e confiados.

Avogados

SC Avogados Comezo
SC Avogados Comezo
SC Avogados Comezo

Salomé Cancela Romero

Avogada (por devoción), exercente por conta propia dende 1995

SC Avogados Comezo

Lourdes Ignacio Ponce

Avogada exercente por conta propio dende o ano 2008.

SC Avogados Comezo

Gagos de Mendoza, 2 – 5º Oficinas 1-2, 36001 Pontevedra, Galicia